Internet satelitarny NASSAT | Licencja ANATELBrazylia Anatel - Krajowa Agencja Łączności

ANATEL

Narodowa Agencja Telekomunikacja (Anatel) to państwowa agencja regulująca telekomunikacyjnych w Brazylii. Stworzony w celu promowania rozwoju telekomunikacji w kraju, Agencja jest zarządzana niezależnie i jest niezależna finansowo. Jej działania obejmują wdrożenie krajowych polityk związanych z telekomunikacją, licencji regulacyjnych, zarządzania widmem radiowym i ochrony praw konsumentów między innymi.