Internet satelitarny NASSAT | Licencja ANATELBrazylia Anatel - Krajowa Agencja Łączności

ANATEL

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) jest państwowym podmiotem regulującym telekomunikację w Brazylii. Utworzona w celu wspierania rozwoju telekomunikacji w tym kraju, agencja jest zarządzana niezależnie i ma autonomiczne warunki finansowe. Jego działalność obejmuje m.in. wdrażanie krajowych polityk związanych z telekomunikacją, regulacją licencji, zarządzaniem częstotliwościami radiowymi i ochroną praw konsumentów.